Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego. Znak:KR.ZUZ.4.4210.51.2022.ES

Wersja do druku

Sandomierz, 15.03.2022 r.

KR.ZUZ.4.4210.51.2022.ES

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm. ) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że po rozpoznaniu wniosku Gminy Busko Zdrój z siedzibą przy Al. Mickiewicza 10 28 – 100 Busko Zdrój; za pośrednictwem pełnomocnika Pana Rafała Bzducha, wszczęto postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. rowu, w celu przeprowadzania czystej wody ze źródła do cieku „Dopływ spod Widuchowej”.

Zasięg obejmuje działki ewidencyjne o nr:

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, a także przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek, odpisów w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Zarządu Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz, pokój nr 1 (poniedziałek – piątek w godz. 7:00-15:00), a ewentualne wnioski i uwagi można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Załączone pliki:

Informacja o wszczęciu postępowania KR.ZUZ.4.4210.51.2022.ES
(infor_o_wszczeciu_postepowania.pdf - 364.032 KB) Data publikacji: 2022-03-23 14:01:33 Redaktor: Aneta Gołąb
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 815

Wprowadził(a) do systemu: Aneta Gołąb, data: 2022-03-23 13:56:56
Opublikował(a): Aneta Gołąb, data publikacji: 2022-03-23 14:03:54
Ostatnia zmiana: Aneta Gołąb, data: 2022-03-23 14:01:33
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony