Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Katarzyna Gądek
2021-09-15 11:55:33
Katarzyna Gądek
2021-09-15 11:55:33
Dodanie pliku informacja z otwarcia ofert.doc do strony Postępowanie nr 261.7.PN.2021 pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Buskiego"
Katarzyna Gądek
2021-09-15 11:55:51
Katarzyna Gądek
2021-09-15 11:55:08
Modyfikacja treści przetargu Postępowanie nr 261.7.PN.2021 pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Buskiego"
Katarzyna Gądek
2021-09-15 09:51:48
Katarzyna Gądek
2021-09-15 09:51:48
Dodanie pliku Informacja o kwocie.doc do strony Postępowanie nr 261.7.PN.2021 pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Buskiego"
Katarzyna Gądek
2021-09-15 09:52:00
Katarzyna Gądek
2021-09-15 09:50:51
Modyfikacja treści przetargu Postępowanie nr 261.7.PN.2021 pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Buskiego"
Katarzyna Gądek
2021-09-08 13:22:40
Katarzyna Gądek
2021-09-08 13:22:40
Opublikowanie nowego przetargu Ogłoszenie o wykonaniu umowy postępowanie nr 261.1.PN.2021 pn.: „Remont cząstkowy nawierzchni na drogach powiatowych PZD w Busku - Zdroju w roku 2021”
Katarzyna Gądek
2021-09-08 13:16:18
Katarzyna Gądek
2021-09-08 13:16:18
Opublikowanie nowego przetargu Ogłoszenie o wyniku postepowania nr 261.3.PN.2021 pn.:" Przebudowa drogi powiatowej Nr 0098 T Solec-Zdrój - Wełnin – Klucz (na odcinku od ulicy Tadeusza Kościuszki w Solcu Zdroju (km 0+
Katarzyna Gądek
2021-09-08 13:11:23
Katarzyna Gądek
2021-09-08 13:11:23
Opublikowanie nowego przetargu Ogłoszenie o wyniku postępowanie Nr 261.4.PN.2021 pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0115T T Kępa Lubawska-Pacanów- Oleśnica-Strzelce od km 5+938 do km 8+958 dł. 2954 m”
Katarzyna Gądek
2021-09-08 13:00:45
Katarzyna Gądek
2021-09-08 13:00:45
Opublikowanie nowego przetargu Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 261.5.PN.2021 pn.: Rozbiórka istniejącego mostu, budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0084T Siesławice – Skorocice w Siesławicach gmina Busko 
Katarzyna Gądek
2021-09-08 12:56:08
Katarzyna Gądek
2021-09-08 12:56:08
Opublikowanie nowego przetargu Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 261.6.PN.2021 pn.: „Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 0098 T Solec-Zdrój – Wełnin oraz drogi powiatowej Nr 0103 T Stopnica – Solec
Katarzyna Gądek
2021-09-06 12:32:52
Katarzyna Gądek
2021-09-06 12:32:52
Opublikowanie nowego przetargu Postępowanie nr 261.7.PN.2021 pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Buskiego"
Katarzyna Gądek
2021-08-31 09:28:30
Katarzyna Gądek
2021-08-31 09:28:30
Dodanie pliku 2021_BZP 00014722_04_P.pdf do strony Plan postępowań o udzielenie zamówień
Katarzyna Gądek
2021-08-31 09:28:45
Katarzyna Gądek
2021-08-31 09:27:51
Modyfikacja treści strony Plan postępowań o udzielenie zamówień
Katarzyna Gądek
2021-08-18 14:22:16
Katarzyna Gądek
2021-08-18 14:22:16
Opublikowanie nowego przetargu Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowanie nr 261.5.PN.2021 pn.: Rozbiórka istniejącego mostu, budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0084T Siesławice – Skorocice w S
Pałys Mariusz
2021-08-13 12:50:39
Pałys Mariusz
2021-08-13 12:50:33
Modyfikacja treści strony Plan postępowań o udzielenie zamówień
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Pałys Mariusz
2021-08-13 12:50:33
Pałys Mariusz
2021-08-13 12:50:33
Usunięcie pliku 2021_BZP 00014722_03_P.pdf ze strony Plan postępowań o udzielenie zamówień
Pałys Mariusz
2021-08-13 12:50:09
Pałys Mariusz
2021-08-13 12:49:58
Modyfikacja treści strony 2021
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Pałys Mariusz
2021-08-13 12:49:58
Pałys Mariusz
2021-08-13 12:49:58
Dodanie pliku 2021_BZP 00014722_03_P.pdf do strony 2021
Katarzyna Gądek
2021-08-12 07:23:24
Katarzyna Gądek
2021-08-12 07:23:24
Dodanie pliku 2021_BZP 00014722_03_P.pdf do przetargu Plan postępowań o udzieleniu zamówień
Katarzyna Gądek
2021-08-12 07:23:29
Katarzyna Gądek
2021-08-12 07:23:10
Modyfikacja treści przetargu Plan postępowań o udzieleniu zamówień
Katarzyna Gądek
2021-08-12 07:18:22
Katarzyna Gądek
2021-08-12 07:18:10
Modyfikacja treści strony Plan postępowań o udzielenie zamówień
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
znalezionych: 1525 na 77 stronach
<<< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - następna >>>